Vi ønsker velkommen til foreldremøte

i Ulsnes barnehage SA

 

Dato og tid: Mandag 16.09.18 kl. 19.00

Sted: fellesrommet, Ulsnes barnehage

 

Del 1

Presentasjon av barnehagen, personal og barnehagens eierstyre

Del 2

Valg:

1 medlem til arbeidsutvalget

2 medlemmer valgkomite (valgkomite + valgkomiteens leder)

Del 2

Avdelingsvis informasjon og avklaring av forventninger

Del 3

Eget foreldremøte for førskoleforeldrene (ca. kl. 20.30)

 

Fint om dere gir beskjed til avdelingen dersom du/dere ikke har anledning til å komme.

 

Hilsen personalet i Ulsnes barnehage