Planleggingsdager 2020/2021:

  • 14. august
  • 13. november
  • 04. januar
  • 6. april
  • 14. mai

Barnehagen er da stengt.