Vår historie

Ulsnes Barnehage SA åpnet i 1994 under navnet Hundvåg Andelsbarnehage BA. Hundvåg Andelsbarnehage var i sin tid den første foreldredrevne andelsbarnehagen som var etablert på Hundvåg. Barnehagen er organisert som et andelslag hvor hver plass representerer en andel, men drives likevel som et samvirkeforetak og er underlagt Samvirkeloven.

Barna er fordelt på to 2-6 års avdelinger, to 0-3 års avdelinger og egen naturavdeling for 4- og 5-åringene . Vi tilbyr totalt 82 heldagsplasser for barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL), som en av ca. 1900 barnehager på landsbasis. PBL er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager.

Alle retningslinjer for barnehagen som omfatter barnehagens formål, innhold og utforming er nedfelt i Lov om Barnehager av 17. juni 2005, §§ 1-2.

Om Ulsnes barnehage

Barnehagen ligger i nærhet til flotte naturområder, skog og sjø. Vi som jobber i Ulsnes barnehage skal møte alle barn med levende blikk, trygghet og omsorg, og legge til rette for at alle barn er en del av et utviklende fellesskap.

Vi skal formidle sunne verdier og holdninger, gi barna grunnleggende ferdigheter, kunnskaper og trening i å delta aktivt i et fellesskap med andre barn og med voksne utenfor familien. Vi skal være gode støttespillere for barnas hjem og barnehagen skal være til barnas beste.

Barnehagens åpningstid er 07.00-16.45. Vi har åpent hele året bortsett fra offentlige høytidsdager, jul- og nyttårsaften og 5 planleggingsdager. Onsdag før skjærtorsdag stenger vi kl. 12.00.

Kontakt oss

51 86 10 75 / E-post

Eller fyll ut kontaktskjemaet:

Colin Archer vei 8
4077 Hundvåg

Søk om barnehageplass