Årsplanen for 2022/2023 publiseres etter sommerferien.

Planleggingsdager barnehageåret 2022/2023

For barnehageåret 2022/2023 har Stavanger kommune satt følgende planleggingsdager for alle kommunale barnehager, og vi i Ulsnes velger å følge disse dagene. Datoene er 17. aug, 18. nov, 02. jan. og 11. apr. Den femte og valgfrie dagen har vi ikke satt enda, men denne blir på våren 2023.

Planleggingsdagene bruker personalet til faglig oppdatering og planlegging = for å kunne gjøre Ulsnes barnehage til en stadig bedre barnehage for ditt barn.

Rammeplan for barnehager