Planer 2020/2021

Pga smittevern arbeider avdelingene veldig adskilt dette barnehageåret. Avdelingene legger ut sine planer underveis i barnehageåret. Vi velger å la fjorårets årsplan ligge ute her slik at dere kan lese litt mer om våre generelle tanker bak hverdagen vår i barnehagen.

http://www.ulsnesbarnehage.no/wp-content/uploads/2019/09/Årsplan-2019-2020.pdf

Planleggingsdager barnehageåret 2021/2022

For barnehageåret 2021/2022 har Stavanger kommune satt følgende planleggingsdager for alle kommunale barnehager, og vi i Ulsnes har bestemt oss for å følge disse dagene. Datoene er 18. aug, 12. nov, 03. jan. og 19. apr. Den femte og valgfrie dagen har vi satt til 27. mai.

Planleggingsdagene bruker personalet til faglig oppdatering og planlegging = for å kunne gjøre Ulsnes barnehage til en stadig bedre barnehage for ditt barn.

Rammeplan for barnehager