Planleggingsdager barnehageåret 2021/2022

For barnehageåret 2021/2022 har Stavanger kommune satt følgende planleggingsdager for alle kommunale barnehager, og vi i Ulsnes har bestemt oss for å følge disse dagene. Datoene er 18. aug, 12. nov, 03. jan. og 19. apr. Den femte og valgfrie dagen har vi satt til 27. mai.

Planleggingsdagene bruker personalet til faglig oppdatering og planlegging = for å kunne gjøre Ulsnes barnehage til en stadig bedre barnehage for ditt barn.

Rammeplan for barnehager