Planleggingsdager dette barnehageåret

For barnehageåret 2019/2020 har Stavanger kommune satt følgende planleggingsdager for alle kommunale barnehager, og vi i Ulsnes har bestemt oss for å følge disse dagene. Datoene er 14. aug, 15. nov., 02. jan. og 14. apr. Den femte og valgfrie dagen har vi satt til 22. mai.

Planleggingsdagene bruker personalet til faglig oppdatering og planlegging = for å kunne gjøre Ulsnes barnehage til en stadig bedre barnehage for ditt barn.

Rammeplan for barnehager